Вы смотрите MC2

MC2 - Slovakia Телевидение

MC2

MC2 (Slovakia) Телевидение. Смотрите в прямом эфире, найти информацию здесь для этой телевизионной станции онлайн.

Last Update date: 3 years ago

Rating: MC23/5 (1 vote)
Click here to open and watch this channel

MC2 je Å¡tudentská online televízia zastreÅ¡ená Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Vysielame zo Å¡túdií na internátoch Mladosť v Mlynskej doline od februára 2009. Projekt má vÅ¡ak o čosi dlhÅ¡iu históriu - idea bola prezentovaná a schválená vedením univerzity už v decembri 2007. Dnes sa na prípravách a tvorbe vysielania podieľa približne 35 vysokoÅ¡kolských Å¡tudentov.
Prinášame náš vlastný pohľad na televíznu tvorbu. Programová Å¡truktúra je navrhnutá do bloku vysielania, ktorý sa v rámci dňa niekoľkokrát zopakuje. Blok je tvorený naÅ¡imi vlastnými mikroformátmi. Program pripravujú mladí ľudia v spolupráci s odborníkmi v relevantných oblastiach.
NaÅ¡ou cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku 18-26 rokov, aktívni užÃ­vatelia internetu a ktokoľvek "mladý duchom".Vysielame prostredníctvom technológií multicast, unicast a 3gp.

Если вы будете искать для точных каналов, пожалуйста, посетите телевизор сайта в Интернете, где вы найдете полный список потоков для всех каналов. Если вы столкнулись с трудностями с просмотром трансляции, пожалуйста, сначала проверьте наш подробный Как смотреть руководство. И самое главное, все потоки вы можете найти на нашем сайте абсолютно бесплатно, - подключение к Интернету все, что вам нужно!

MC2 поток не находится на нашем сайте, это предусмотрено самим телевизионной станции. Поэтому, пожалуйста, ждать, чтобы подключиться к MC2 трансляции. MC2 канала может быть иногда недоступен в сети.